Powiatowa Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza

w Wodzisławiu Śląskim

Powstała we wrześniu 2012 roku jako część Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. Od lutego 2014 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Wodzisławskiego. W Placówce mogą przebywać dzieci od 10 do 18 roku, które w związku z trudną sytuacją rodzinną musiały zostać umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Czytaj dalej

Dane Placówki

Powiatowa Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza
w Wodzisławiu Śląskim

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski
NIP 6472568455

Kadra

Dyrektor – Michalina Bizoń

Koordynator – Starszy wychowawca

Wychowawcy, Psycholog, Pedagog

O placówce

Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza powstała w roku 2014, jednakże już dwa lata wcześniej zagospodarowano budynek po szpitalu miejskim i przeznaczono dla dwunastu podopiecznych Domu Dziecka w Gorzyczkach.

W Placówce mogą przebywać dzieci od 10 do 18 roku życia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci poniżej 10 roku życia), które w związku z trudną sytuacją rodzinną zostały umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Istotne jest to, że  placówka ma możliwość przyjęcia również dziewczyn w okresie ciąży oraz nieletnich matek z dziećmi. Placówka dokonuje wszelkich starań aby młoda mama nabyła kompetencje rodzicielskie, a noworodek otoczony był profesjonalną opieką.

Kierując się dobrem dziecka  ważna jest współpraca kadry pedagogicznej z rodziną i rodzicami biologicznymi oraz wspieranie małoletniego w podtrzymywaniu więzi emocjonalnej z osobami znaczącymi.

Zespół wychowawców we współpracy z psychologiem i pedagogiem kładą nacisk na pracę w zakresie uczuć i emocji, czego efektem jest udział podopiecznych w różnych specjalistycznych zajęciach.

Już od pierwszych dni funkcjonowania naszej placówki młodzież uczyła się samodzielności poprzez planowanie posiłków oraz ich przygotowywanie i tak jest do chwili obecnej. Wychowankowie angażują się również w zakupy spożywcze i osobiste, utrzymują czystość  w pokojach i potrafią samodzielnie załatwić proste sprawy urzędowe.

Codzienność życia placówki urozmaicają zorganizowane przez kadrę wyjazdy i wycieczki. Każdy wspólny wyjazd jest analizowany z wychowankami i dostosowany do ich zainteresowań i predyspozycji. Wspólnie spędzony czas jest powodem do uśmiechu oraz budowania relacji opartej na zaufaniu i współdziałaniu.

Nasi podopieczni mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań i hobby poprzez korzystanie z zajęć pozalekcyjnych. Uczęszczają na różnorodne treningi i zdobywają sukcesy.

Kadra stara się zapewniać podopiecznym namiastkę domu tworząc atmosferę ciepła i zrozumienia, celebrując ważne dla małoletnich wydarzenia i wspierając ich w trudnych chwilach.

Wsparcie

Każdy z nas ma marzenia te małe i te duże.
Dzięki Waszej pomocy jesteśmy w stanie zrealizować wiele z naszych planów.
Więcej informacji