Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach

Sekretariat

32 45 111 51caopow@dd-gorzyczki.pl

44-350 Gorzyce, ul. Wiejska 8

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

Dane Placówki

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach

44-350 Gorzyce, ul. Wiejska 8

NIP 6472106826

Kadra

Dyrektor – Michalina Bizoń

Sekcja finansowa – Główna księgowa,
 Księgowa, Starszy administrator

Sekcja Administracyjna – Kierownik sekcji,
 Starszy administrator, Pracownicy obsługi

O Centrum

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach rozpoczęło swoją działalność 01 września 2014 r. i jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Wodzisławskiego. Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną:

  • Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach
  • Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim
  • Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Gorzyczkach

W strukturze organizacyjnej Centrum funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

  • Sekcja Finansowa
  • Sekcja Administracyjno – Obsługowo – Gospodarcza

Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Wodzisławski, a nadzór sprawuje Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wsparcie

Każdy z nas ma marzenia te małe i te duże.
Dzięki Waszej pomocy jesteśmy w stanie zrealizować wiele z naszych planów.
Więcej informacji