Powiatowy
Dom Dziecka

w Gorzyczkach

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej pełniąc funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej od 1952 roku.
Czytaj dalej

Dane Placówki

Powiatowy Dom Dziecka

w Gorzyczkach

44-350 Gorzyce, ul. Wiejska 8
NIP 6472106826

Kadra

Dyrektor – Michalina Bizoń

Koordynator – Starszy wychowawca

Wychowawcy, Psycholog, Pedagog, 
Instruktor terapii zajęciowej

O placówce

Pierwsi wychowankowie zamieszkali w Domu Dziecka Gorzyczkach w dniu 01 września 1952 r.

Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci od 10 do 18 roku życia, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać w środowisku rodzinnym.

Realizuje swoje zadania w ramach placówki o charakterze socjalizacyjnym. Podopieczni przyjmowani są do placówki na podstawie postanowień opiekuńczych sądów rodzinnych przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

W naszym domu życie toczy się takim samym rytmem jak w wielu innych domach na świecie.

Kadra pedagogiczna w pracy zwraca dużą uwagę na właściwe rozwijanie umiejętności podopiecznych, zapobiegając monotonii i jednocześnie kształtując system wartości.

Małoletni chętnie korzystają z proponowanych aktywności pobudzając tym samym wyobraźnię i kreatywność, a także doskonaląc sprawność manualną. Wykonanie kartek okolicznościowych, ramek na zdjęcia, biżuterii czy karmników dla ptaków to zadania, których mogą uczyć się na co dzień.

Sercem każdego domu jest kuchnia – podobnie jest w domu dziecka. To w tym miejscu wychowankowie uczą się zdrowo odżywiać, przygotowywać posiłki i desery. W okresie przedświątecznym tradycją stało się pieczenie ciasteczek i lepienie pierogów.

W domu dziecka rozwija się również turystyka. Naszym podopiecznym organizuje się wyjazdy wakacyjne, a także gospodaruje czas wolny.

Piesze wycieczki w góry, pokonywanie tras w parku linowym czy inne wyjazdy rekreacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem. Kilkudniowe wyjazdy na biwak pod namioty są dla wychowanków niesamowitym przeżyciem.

Naszych podopiecznych wspieramy w rozwijaniu swoich pasji, zdolności i zainteresowań. Wiele z prowadzonych działań na terenie naszego domu jest formą terapii dla wychowanków.

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach powadzi również działania w kierunku podtrzymywania więzi rodzinnych wychowanków z ich rodzinami biologicznymi oraz podejmuje szereg zadań nad umożliwieniem powrotu dziecka do jego środowiska rodzinnego.

Budynek Powiatowego Domu Dziecka to trzykondygnacyjny obiekt zlokalizowany na terenie malowniczego parku z unikalnym drzewostanem. Położenie domu na skraju wioski, pośród drzew, w sąsiedztwie rzeki Olzy stwarza warunki do ciszy, wypoczynku i bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Wsparcie

Każdy z nas ma marzenia te małe i te duże.
Dzięki Waszej pomocy jesteśmy w stanie zrealizować wiele z naszych planów.
Więcej informacji

Z kart historii Domu Dziecka

XVI w.
Budynek obecnych placówek pochodzi z XVI w., którego właścicielami byli hrabiowie Larisch – Moennich.
XVI w.
Podczas odsieczy wiedeńskiej w budynku przy ulicy Wiejskiej 8 odpoczywał Jan III Sobieski.
II WŚ
W okresie II wojny światowej budynek był obozem dla przesiedleńców i służył jako schron.
1949 r.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci organizowało w budynku obecnych placówek – kolonie letnie dla dzieci z przemysłowych miast Śląska.
1951 r.
Do Gorzyczek przeniesiono Dom Wczasów Dziecięcych z Jankowic
1952 r.
1 września 1952 roku Dom Wczasów Dziecięcych został przekształcony w Państwowy Dom Dziecka.
1960 r.
W latach sześćdziesiątych w budynku w Gorzyczkach przebywało jednocześnie nawet 100 wychowanków.
1979 r.
W latach 1979 – 1984 przeprowadzono kapitalny remont budynku przy ulicy Wiejskiej 8, a wychowankowie prawie przez pięć lat mieszkali w szkole w Odrze. Podczas remontu zmieniono dach budynku na płaski, zburzono werandę z balkonem i zmienił się całkowicie profil budynku.
2012 r.
W latach 1952 – 2012 dom dziecka opuściło 900 wychowanków, którzy rozpoczęli samodzielne życie w różnych miejscach Polski i świata